Przygotowanie Pracy

 • Obszar roboczy

  Najważniejszą czynnością na początku pracy nad projektem jest prawidłowe ustawienie strony roboczej, czyli obszaru na którym powstanie projekt. W programach do grafiki wektorowej (Illustrator, Corel) ustaw stronę netto (wymiary po docięciu) - np. ulotka 105x148mm i dodaj do niej obszar spadu.

  Wyjątkiem jest Photoshop gdzie należy od razu ustawić obszar roboczy ze spadami po 2mm z każdej strony– np. dla ulotki 105x148mm będzie to 109x152mm Uwaga: Nie podejmujemy się kadrowania plików PDF, które nie mają prawidłowo ustawionego pola kadrowania oraz PDF gdzie awers i rewers projektu ułożone są obok siebie na tej samej stronie.

  Obszar roboczy Corel Draw:

 • Spady

  Tło, zdjęcia i tym podobne elementy dochodzące do krawędzi projektu muszą zostać wypuszczone poza krawędź o 2mm z każdej strony do obszaru brutto. Np. dla ulotki 105x148mm będzie to 109x152mm. Wyjątkiem są katalogi, segregatory, druk wielkoformatowy i niektóre kalendarze gdzie wymagamy większych spadów lub nie wymagamy ich wcale. Szczegółowe informacje w makietach produktów.

  Projekt bez prawidłowych spadów zostanie odesłany do poprawki gdyż nie jest możliwe docięcie użytku, tak aby nie były widoczne białe, niezadrukowane krawędzie.

  Włącz podgląd pola spadu podczas pracy aby kontrolować prawidłowe przygotowanie projektu. Corel: Illustrator: lub wcisnij CTRL+: Uwaga – Niektóre produkty np. katalogi, broszury, segregatory itp. wymagają większych spadów lub nie wymagają ich wcale np. koperty, druk wielkoformatowy. Więcej informacji w makietach konkretnych produktów.

  Poprawnie przygotowany plik A6
  Wynik poprawnie przygotowanego pliku A6
  Błędnie przygotowany plik A6
  Wynik błędnie przygotowanego pliku A6

 • Bezpieczne marginesy

  Wszystkie teksty, logo oraz inne istotne elementy w pobliżu krawędzi muszą być od niej odsunięte o 3mm. Zachowaj bezpieczne marginesy aby uniknąć przycięcia tekstu i zadbać o estetykę projektu.

  Korzystanie z prowadnic ułatwia pracę; należy jednak pamiętać aby prowadnice, linie cięcia oraz makiety umieszczać na warstwach zablokowanych do druku lub usunąć przed zapisem.

  Bezpieczny margines
  Brak bezpiecznego marginesu - Błąd

 • Zgodność projektu z zamówieniem

  Zgodność projektu z parametrami zlecenia jest pierwszą rzeczą jaką sprawdzają weryfikatorzy zajmując się Twoim zamówieniem. Jeśli zamówiłeś druk dwustronny a w pliku jest tylko jedna strona zamówienie zostanie wstrzymane do czasu zmiany pliku lub zamówienia.

  Częstym błędem jest również pomyłka dotycząca formatu np. A5 i A6. Dlatego aby realizacja Twojego zamówienia nie była niepotrzebnie przedłużona zawsze sprawdź czy parametry zamówienia odpowiadają Twoim zamiarom i są zgodne z projektem.

  W przypadku gdy wybrałeś niewłaściwą opcję ale już potwierdziłeś zamówienie – nasze Biuro Obsługi Klienta służy pomocą.

 • Zapis do PDF

  Format PDF jest zalecanym i preferowanym formatem plików w naszej drukarni. Pliki PDF zachowują wszystkie informacje z plików źródłowych. Umożliwiają pewne i bezbłędne odtworzenie wyglądu projektu na innym urządzeniu oraz druk - co nie zawsze jest możliwe w przypadku plików otwartych (źródłowych).

 • Przestrzeń kolorów

  Każdy projekt przeznaczony do druku należy utworzyć w trybie kolorów CMYK.

  Jeśli mimo to w projekcie zastosowano kolory RGB, PANTONE lub inne – zostaną one konwertowane do przestrzeni CMYK automatycznie po czym mogą znacznie różnić się od zadanych pierwotnie, za co drukarnia nie bierze odpowiedzialności.

  Aby zachować pełną kontrolę nad wyglądem projektu samodzielnie zamień RGB na CMYK. Projekt nie powinien zawierać osadzonych profili kolorów. Drukujemy przy użyciu profilu Fogra 39.

  W optymalnym dobraniu kolorów pomogą wzorniki kolorów dla druku offsetowego i cyfrowego.

 • Rozdzielczość zdjęć

  Obrazy użyte w projekcie przeznaczonym do druku powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Jeśli, zgodnie z teorią omawianą w poprzedniej części, drukarka jest w stanie wydrukować. 300 pikseli oryginalnej fotografii cyfrowej na jednym calu (2.54 cm) papieru, możesz teraz łatwo obliczyć jak wiele pikseli musi posiadać obraz w celu uzyskania konkretnego rozmiaru wydruku:

  Liczba pikseli = Długość krawędzi x Rozdzielczość druku (lpi)

  Na przykład, żeby uzyskać wydruk o wymiarach 13 x 18 cm, obraz powinien mieć

  (13 / 2.54) * 300 = 1535 pikseli (18 / 2.54) * 300 = 2126 pikseli

  Oczywiście możesz także obliczyć jak duży wydruk możesz uzyskać z konkretnej ilości danych i w konkretnej technologii druku:

  Długość krawędzi = Liczba pikseli / Rozdzielczość druku

  Wynik przykładu byłby następujący dla obrazu 1535 x 2126 pikseli:

  (1535 / 300) * 2.54 = 13 cm (2126 / 300) * 2.54 = 18 cm

  Oczywiście, w przypadku większości programów, nie musisz posiadać kalkulatora, żeby określić odpowiednie wartości. Okna dialogowe, których nazwy są różne dla różnych programów (rozmiar obrazu, rozmiar wydruku, skala), automatycznie konwertują wartości, które wprowadzasz.

  Ci, którzy rozumieją matematyczny związek pomiędzy rozmiarem wydruku a obrazu, z czasem nabiorą wyczucie, co realnie warto drukować posiadając konkretne dane z aparatów cyfrowych, skanerów i drukarek. Będą także w stanie wyjaśnić zawiedzionym znajomym dlaczego pliki o rozdzielczości 640 x 480 po prostu nie dają się przekształcić w wysokiej jakości wydruk o formacie A4.

 • Przygotowanie tekstów

  Częstym powodem odrzucenia projektu są brakujące fonty w plikach otwartych. Aby wygląd tekstów pozostał zgodny z zamierzeniem grafika należy przekształcić je w krzywe. Zaznacz wszystkie teksty występujące w dokumencie, a następnie:

  • Corel: Rozmieść > przekształć w krzywe lub wciśnij CTRL+Q
  • Illustrator: Tekst > zamień na krzywe lub wciśnij SHITF+CTRL+O
  • Photoshop: Warstwa > rasteryzuj > warstwa tekstowa lub wciśnij SHIFT+CTRL+E aby spłaszczyć cały obraz.
  • W przypadku prac zapisanych w formacie PDF z dużą ilością tekstów np. katalogi należy korzystać ze standardowych krojów pism i prawidłowo osadzić fonty w pliku

 • Zapis do TIFF

  Z przyczyn technologicznych odradzamy zapis do formatu PDF z programu Photoshop.

  Zalecane jest aby projekty tworzone w programie Adobe Photoshop zapisywać w formacie TIF.

  Gdy ukończyłeś już pracę nad projektem i upewniłeś się, że spełnia on podstawowe zasady przygotowania pracy do druku spłaszcz wszystkie warstwy wybierając z menu Warstwa > Scal widoczne lub wciskając SHIFT + CTRL + E a następnie Plik > Zapisz jako > TIF bez kompresji obrazu.

Opcje Dodatkowe

 • Lakier wybiórczy UV

  Zaczynając pracę z projektem pamiętaj, że lakier nakładany jest metodą sitodruku przez co posiada pewne ograniczenia techniczne. Wybierając elementy projektu (np. logo, nazwisko), które mają być uszlachetnione lakierem uwzględnij wymagania:

  • najmniejszy element nie może być mniejszy niż 0,4mm
  • odstęp między elementami nie mniejszy niż (0,5mm)
  • wielkość tekstu nie mniejsza niż 14pkt
  • możliwe jest przesunięcie względem druku o 0,3mm

  Uwaga:Na tych samych elementach pracy nie można stosować jednocześnie lakieru wybiórczego UV i hotstampingu. Prosimy o niestosowanie takiego połączenia. Tego rodzaju projekty będą przez nas odrzucane.

 • Hot Stamping

  Hotstamping, podobnie jak tłoczenie pozwala na wyróżnienie wybranych elementów projektu. Sam sposób przygotowania plików również jest bardzo podobny. Wybierając elementy projektu (np. logo, nazwisko), które mają być pokryte folią hot uwzględnij wymagania:

  • opcje tę, można zastosowac na dwóch stronach projektu
  • tylko grafika wektorowa – nie ma możliwości wykonania matrycy hotstampingowej na podstawie grafiki rastrowej
  • minimalna grubość elementu 0,3mm
  • minimalny odstęp między elementami tłoczonymi (światło) 0,75mm
  • minimalny rozmiar fontu podstawowego 12pkt
  • minimalne odstępy między znakami w ozdobnym kroju pisma 0,75mm

 • Tłoczenie

  Tłoczenie, podobnie jak lakier wybiórczy UV pozwala na wyróżnienie wybranych elementów projektu. Sam sposób przygotowania plików również jest bardzo podobny. Zaczynając pracę z projektem pamiętaj, że tłoczenie jest procesem, który ma techniczne ograniczenia, dlatego też na gotowej np. wizytówce dopuszczalna jest tolerancja 0,5 mm w spasowaniu z drukiem.

  Znaczną część składową ceny stanowi koszt wykonania matrycy tłoczącej, dlatego uwzględniamy to w cenie opcji. Twoje matryce, po pierwszym wykorzystaniu są u nas oznaczane i przechowywane. Można zatem skorzystać z nich wielokrotnie przy późniejszych projektach - nie płacąc już kosztów wykonania matrycy.

  Matryc tłoczenia nie można wykorzystać jako matryc do hotstampingu. Maksymalny rozmiar standardowej matrycy tłoczenia to 100x100mm.

  Wykonanie większej matrycy jest możliwe ale należy zwrócić się z zapytaniem o kalkulację niestandardowego rozmiaru wysyłając wzór tłoczenia jako plik wektorowy na kalkulacja@viperprint.pl Wybierając elementy projektu (np. logo, nazwisko), które mają być wytłoczone uwzględnij wymagania:

  • tylko grafika wektorowa – nie ma możliwości wykonania matrycy tłoczenia na podstawie grafiki rastrowej
  • minimalna grubość elementu 0,4mm
  • minimalny odstęp między elementami tłoczonymi (światło) 0,75mm
  • minimalny rozmiar fontu podstawowego 12pkt
  • minimalne odstępy między znakami w ozdobnym kroju pisma 0,75mm

Najczęstsze Błędy

 • Elementy zbyt blisko krawędzi

  W projekcie znajdują się elementy, które nachodzą na linię cięcia.
  Wszystkie istotne elementy projektu muszą być odsunięte w bezpieczny margines, czyli o 3mm od linii cięcia.
  Odsuń wszystkie teksty, logo lub zdjęcia. Nie rób w tym obrębie ramek, linii itp.

 • Źle przygotowane teksty

  W pliku znajduje się tekst sformatowany czcionką dostępną jedynie na komputerze autora projektu. Otworzenie pliku na innym komputerze skutkuje wyświetleniem tekstu czcionką zastępczą, a przez to całkowitą zmianą wyglądu projektu.

  Zaznacz wszystkie teksty i zamień je na krzywe. Corel: CTRL+Q; Illustrator: SHIFT+CTRL+O Photoshop SHIFT+CTRL+E (aby zrasteryzować kompozycję) Jeśli zapisujesz projekt do pliku PDF wystarczy, że osadzisz czcionki.

 • Nieprawidłowy tryb kolorów

  Projekt do druku powinien być w kolorystyce CMYK; mimo to zastosowano wypełnienia RGB, PANTONE lub inne.

  Po konwersji do przestrzeni CMYK kolory RGB mogą znacznie różnić się od zadanych pierwotnie, za co drukarnia nie bierze odpowiedzialności.

  Aby zachować pełną kontrolę nad wyglądem projektu nie stosuj kolorów innych niż CMYK lub samodzielnie zamień RGB na CMYK.

 • Efekty specjalne Corel

  W projekcie zastosowano efekty specjalne programu Corel.
  Soczewka, cień, przezroczystość, wypełnienie tonalne itp. mogą być nieprawidłowo interpretowane przez inne urządzenia, czego efektem jest niezamierzona zmiana wyglądu projektu.
  Zaznacz część projektu, w której użyto efektów, a następnie przekształć je w bitmapę na ustawieniach 300 DPI CMYK

 • Nieprawidłowa rozdzielczość bitmap

  Obrazy użyte w projekcie mają rozdzielczość większą lub mniejszą niż 300 ppi.
  Mniejsza rozdzielczość powoduje utratę jakości: brak ostrości i nieczytelność.

  Rozdzielczość większa niż 300 ppi nie przekłada się na wyższą jakość wydruku,a wymaga ponownego próbkowania w dół co może paradoksalnie pogorszyć jakość obrazu.
  Upewnij się, czy użyte w projekcie bitmapy mają rozdzielczość 300 ppi. Jeśli zapisujesz plik PDF

 • Brak spadów

  Tło projektu nie jest wyciągnięte poza linię cięcia.
  Po docięciu nie mogą być widoczne białe, niezadrukowane krawędzie – unikniesz tego stosując spady.
  Rozciągnij tło o 2mm poza krawędź projektu na pole spadu.

 • Nieprawidłowe nafarbienie

  Suma poszczególnych składowych wypełnienia w projekcie przekracza normę dla danego podłoża.

  Wydruk ze zbyt dużą ilością farby skutkuje dłuższym czasem schnięcia farby przez co zadrukowana strona arkusza może odbijać ślad na sąsiednim arkuszu. W ekstremalnych przypadkach arkusze mogą skleić się ze sobą lub farba może po prostu zejść z podłoża. Z kolei wypełnienie poniżej 5% na wydruku będzie praktycznie niewidoczne.

  Zapoznaj się z dopuszczalnymi wartościami nasycenia i stosuj sprawdzone kombinacje składowych dla głębokiej czerni np. C30/M30/Y30/K100

  Korekta nafarbienia w programie Photoshop: Obraz > Dopasowania > Kolor selektywny > Kolory: Czarne > korekta suwakami:
  Niebieskozielony, Karmazynowy, Żółty – obniżyć; Czarny – dodać.

 • Mylące nazwy plików

  Nazwa pliku wprowadza w błąd i uniemożliwia poprawną weryfikację.
  Nasi weryfikatorzy przystępując do sprawdzania wybierają ostatni plik wgrany do zlecenia.
  Nazewnictwo plików powinno być jednoznaczne i nie pozostawiać wątpliwości co do poprawnej wersji, kolejności stron itp.

 • Zbyt duża ilość krzywych

  Duża liczba krzywych scalona w jedną całość.
  Zbyt duża ilość krzywych może spowodować nieprawidłowy odczyt pliku po jego konwersji do formatu postscriptowego, a przez to - zniknięcie niektórych obiektów na wydruku.
  W programie Corel zgrupuj krzywe w kilka obiektów.

 • Pliki w formacie bitmap

  Projekt zapisano jako TIF z kompresją LZW lub głębią kolorów inną niż 8-bitowa.
  Plik przygotowany w trybie 16- lub 32-bitowym lub z kompresją LZW ulegnie zniekształceniu podczas rozbarwienia.
  W programie Photoshop projektuj w trybie 8-bitowym i zapisz TIF bez kompresji LZW.